Tryskání vnitřků trubek

Clemco nabízí čtyři zařízení pro čištění vnitřku trubek před lakováním a to Hollo-blast junior (19-50 mm), Hollo-blast (60-300 mm), Spin-blast (200-900 mm) a Spin XL (400-1500 mm). Všechna tato zařízení jsou vybavena středícími mechanismy, umožňující stejnoměrné čištění po celém vnitřku trubky. Pomocí těchto nástrojů může být trubka dobře očištěna bez nutnosti otáčení. Zařízení Hollo-blast používají vychylující se trysky ke směrování abraziva na stěny potrubí. Zařízení Spin-blast mají rotační hlavu se dvěma tryskami k vrhání abraziva proti povrchu. Všechna uvedená zařízení se používají se standartními tryskači Clemco na abrazivo a jsou ovládána stlačeným vzduchem. Tyto zařízení představují ideální kombinaci k rychlé a účinné renovaci potrubí.

Které zařízení pro čištění vnitřních povrchů trubek je vhodné pro jaký průměr trubek:

HOLLO BLAST JUNIOR Ø19 - 50mm / 3/4" - 2"

HOLLO BLAST Ø60 - 300mm / 2 1/2" - 12"

SPIN BLAST Ø200 - 900mm / 8" - 36"

SPIN XL Ø400 - 1500mm / 16" - 60"

Použití vhodných centračních a vodících zařízení je předpokladem!