Ochranné pomůcky

Důležitá poznámka k CE ochranným pomůckám operátora

Tryskací zařízení Clemco CE poskytuje uživateli nejvyšší úroveň bezpečnosti. Základem ochranných prostředků Clemco v souladu s CE je současné nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, které je rozšířeno o normy specifické pro jednotlivé produkty. Za účelem dosažení úplné a maximální ochrany, která je v souladu s ustanovenými směrnicemi o osobních ochranných prostředcích, jsou vyžadovány různé komponenty, které až v kombinaci poskytují úplnou ochranu. Patří sem nejen tryskací obleky a rukavice testované podle DIN EN ISO 14877: 2003- 01, ale také helmy na tryskání testované podle DIN EN 14594: 2018 v kombinaci se speciálními vzduchovými hadicemi s bezpečnostními spojkami (SI). Výslovně upozorňujeme na to, že CE pro helmy na tryskání existuje pouze pro kompletní systém sestávající z helmy a vzduchové hadice s bezpečnostními spojkami (SI). Při nákupu pouze přilby bez odpovídající vzduchové hadice musí uživatel zajistit, aby byl systém kompletní, aby byl produkt v souladu s CE. To platí také pro volitelná příslušenství, jako je například zařízení pro ochlazení nebo ohřev vzduchu (CC a CCT) nebo nebo indikátor oxidu uhelnatého, a při objednávání náhradních dílů.

POZOR: Štítek „CE-Conform Quality“ je pouze označení součástí v souladu s CE. Jak je popsáno výše, ujistěte se, že je zařízení kompletní, zejména použití vzduchové hadice s bezpečnostními spojkami (SI). Dále bychom chtěli zdůraznit, že přiváděný vzduch musí splňovat normu EN12021, aby byla zajištěna správná funkce bezpečnostního zařízení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se CE a správného vybavení, rádi vám poradíme.