Sirsi

Automatické tryskání může být komorového nebo průběžného typu. Abrazivo je metáno pomocí metacích kol na díl, kde je následně odváděno do elevátoru, separováno od nečistot a vráceno zpět do zásobníku.

Závěsné komorové tryskací zařízení je vhodné pro tryskání středně velkých kusů. Díl je zavezen do tryskací komory, kde je automaticky tryskán metacími koly. Při tryskání dochází k pohybu metacích kol a k otáčení tryskaného výrobku. Po uplynutí doby tryskání je díl vyvezen zpět.

Do průběžného tryskacího zařízení může materiál vstupovat na podvěsném, nebo válečkovém dopravníku. Při procesu tryskání jsou metací kola statická a díl je stacionárně posouván po dopravníku. Průběžné tryskače se skládají ze vstupní předkomory, hlavní tryskací komory a výstupní komory s automatickým ofukem abraziva z dílů. Na výstupu je možné mít ruční ofukové, nebo dotryskávací pracoviště.

Velké tryskací automaty umožnují tryskání všech typů železničních vozů, podélných rámů a jakýchkoli samostatných částí, a to bez nutnosti zásahu pracovníků pro ruční dotryskání. Podélné kabiny mohou být dimenzovány až do délky 30 m, šířky 6 m a výšky 6 m. Tryskání se provádí osmi metacími koly na oscilačních základnách a dvěma metacími koly na střeše kabiny. Pohyb dílů je zajištěn motorizovaným zavážecím řetězovým dopravníkem. Tryskací automat se skládá ze vstupní, hlavní tryskací a výstupní komory. Intenzitu tryskání je možné regulovat pomocí frekvenčních měničů.

 
Distributor
 
Kód: SIR-5162/2m
Klec
 
Kód: SIR-5162/1m
Kryt čelní na SM 260
 
Kód: SIR-5356-15/2
Kryt čelní na SM 260
 
Kód: SIR-5356-20/2
Kryt čelní na SM 260
 
Kód: SIR-5356-20/1
Kryt čelní na SM 260 rovné
 
Kód: SIR-5356-53/2
Kryt čelní na SM 340
 
Kód: SIR-5136/2
Kryt horní na SM 260 - oblouk
 
Kód: SIR-5356-14/3
Kryt horní na SM 340 - oblouk
 
Kód: SIR-5136/1