Tryskání

Tryskání je mechanická předúprava povrchu, která může být prováděna ručně, nebo automaticky.

Ruční tryskání je prováděno v tryskacích komorách za pomoci mobilních či stacionárních tryskacích zařízení. Tlakové nádoby o objemu 20-300 l umožňují použití různých typů abraziva. Rekuperace abraziva z tryskací kabiny může být rovněž ruční, nebo může být provedena automaticky pomocí dopravníku s návratem abraziva do tryskacího zařízení. Pro lehké typy abraziv lze využít tzv. M-sekci (podtlakový sběr abraziva).

Automatické tryskání může být závěsného, nebo průběžného typu. Abrazivo je metáno za pomoci metacích kol na díl, kde je následně odváděno do elevátoru, separováno od nečistot a vráceno zpět do zásobníku.