Velkokapacitní HDLV čerpadlo prášku s el. ventilem

Velkokapacitní HDLV čerpadlo prášku s el. ventilem

Cena bude zobrazena po přihlášení


TRANSPORTNÍ ČERPADLO PRODIGY HDLV

Vysoce výkonné přepravní čerpadlo Prodigy HDLV umožňuje velmi rychlou automatickou výměnu barevných odstínů bez nutnosti demontáže. Je vhodné pro transport, doplňování a recyklaci práškové. Mnohem menší množství stlačeného vzduchu, které je pro transport prášku u tohoto čerpadla potřebné, zajišťuje mnohem vyšší efektivnosti jeho činnosti. Čerpadlo je schopno přepravit až 4 kg práškové barvy za minutu na velkou vzdálenost

K čerpání práškové barvypři vysoké koncentraci práškové barvy s transportním vzduchem a její rozprašování je umožněno v širokém spektru množství při velmi malé rychlosti proudění vzduchu. Základem systému je čerpadlo HDLV. Toto se skládá se ze dvou komor, které se střídavě plní práškovou barvou a umožňují tak přesnou kontrolu podávaného množství.

Tradiční Venturi čerpadlo je poháněno velkým objemem tlakového vzduchu. V důsledku abrazivní povahy práškové barvy, která čerpadlem proudí vysokou rychlostí, dochází k rychlému opotřebení injektoru a tím i ke změně množství čerpaného prášku. Pro zajištění konstantního množství čerpané práškové barvy je proto nutno provádět časté úpravy nastavení pracovních parametrů pneumatického systému čerpadla a též často měnit jeho injektor. Čerpadlo HDLV pracuje bez jakéhokoliv injektoru. Proto je jeho výkon v průběhu času stálý, což zajišťuje základní podmínku pro kontrolu procesu lakování. Na Obrázku a.je znázorněn vliv opotřebení injektoru. Použití systému HDLV eliminuje nekontrolovatelné změny procesu lakování.

Čerpadla HDLV navíc umožňují rozprašování práškové barvy z pistolí mnohem menší rychlostí (až 4x pomaleji ve srovnání s klasickým Venturi systémem). To umožňuje lepší elektrostatické nabíjení a dosažení podstatně vyšší účinnosti nanášení vzhledem k tomu, že je možno mnohem lépe kontrolovat aerodynamiku proudění rozprášené práškové barvy v okolí povrchu lakovaného výrobku. To  umožňuje též mnohem lepšípokrytí tvarově složitých partií, u kterých vznikají problémy v důsledku efektu faradayovy klece.

Čerpání práškových barev při použití malého objemu vzduchu má mnoho výhod:

  • Nižší rychlost proudění přepravované práškové barvy znamená podstatné snížení opotřebení součástek systému, které s ní přicházejí do styku. V důsledku toho také nedochází ke slinutí práškové barvy na povrchu součástek, což zajišťuje spolehlivou funkci zařízení a přispívá ke kvalitě při záměně barevných odstínů.
  • Hadice o vnitřním průměru 12 mm, které jsou běžně používány u systémů s Venturi čerpadly, jsou nahrazeny ohebnými trubičkami o vnitřním průměru 6 mm.
  • Trubičky o malém vnitřním průměru, které se používají pro přepravu práškové barvy, je možno vyčistit při mnohem menší spotřebě tlakového vzduchu. Malý průřez a vnitřní objem přepravních linek umožňuje rychlé záměny barevných odstínů v nejvyšší kvalitě
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty